PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

Z wyjątkiem oznaczonych stref specjalnych, poruszanie się po Rosji nie podlega ograniczeniom. Wykaz takich stref znaleźć można na stronie internetowej placówki: www.moskwa.polemb.net  W Obwodzie Kaliningradzkim cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do strefy przygranicznej, obejmującej obszar do 5 kilometrów od granicy (na Mierzei Kurońskiej – 2 km). W strefie przygranicznej cudzoziemiec może poruszać się jedynie drogami tranzytowymi wiodącymi w głąb Obwodu. Na wjazd i pobyt w strefie przygranicznej poza obszarem takich dróg należy uzyskać przepustkę w Zarządzie Granicznym FSB w Kaliningradzie, ul. Suworowa 14. W Obwodzie kaliningradzkim surowo karane jest śmiecenie i zanieczyszczanie terenu (mandaty do równowartości 60 EUR, a w przypadku odmowy ich zapłacenia – unieważnienie wizy). Należy unikać wypraw w rejony konfliktów (dotyczy to zwłaszcza niektórych rejonów Północnego Kaukazu, gdzie utrzymuje się zagrożenie życia i zdrowia).

Wycieczki do Petersburga

Tak chętnie odwiedzany przez polskie wycieczki Petersburg to miasto wyjątkowe, wyróżnia się przepięknymi zabytkami, które przyciągają ciekawą historią, architekturą i bogatym wystrojem wnętrza. Wizyta w tym miejscu to idealna propozycja dla tych, dla których Sankt Petersburg to interesujące przykłady dawnej architektury. Wycieczki do Sankt Petersburga , perły północy to możliwość uczestniczenia w białych nocach. Podczas naszych wycieczek po Petersburgu organizujemy nocne rejsy przez miasto. Petersburg nosi miano najpiękniejszego miasta Rosji a nawet Europy. Wycieczki do Rosji do przede wszystkim zwiedzanie Petersburga .